ViP Dinarica – Transversal Kosovo

Preko vrhova Dinarida (VIP Dinarica) je stara mreža maršuta, podrazumeva drevnu istoriju komunikacije između različitih naselja koja su prostrana uzduž planina Prokletija. Staze, usled njihove prirode, su organizovane na takav način da omogućavaju svakodnevno planiranje planinarenje kako bi obezbedili sigurno logičko kretanje. Cak i sada, kao turistički produkt, kretanje bi trebalo da se bazira na racionalnu organizaciju od tačke A do tačke B, ne uzimajući ostale opcije pod razmatranje.

Galerija

Hiking Ture

Staze Dinarida na teritoriji Kosova se na spontan način spajaju sa okolnom prirodom I kulturnim resursima , počevši od raskršća i ulaza koji spaja teritrorije Crne Gore I Albanije. Pogodno raskršće koje spaja crnogorsku mrežu (počinje od severno-zapadne tačke planinskog venca) je sledećim redosledom: Rusolia, Hajla; Dermandolli, Qafa e Dasmoreve; Cakorr; Qafa e; Drerit; Qafa e Zavojit te Plaves; i prolaz Bogiqa. Dok raskrsce koje spaja mrežu Kosova I Albanije (počinje od granice sastavljene od tri države duž zapadnih tačaka iz sledećih rastojanja: Bogica, Batuse, Qafa Prush, Qafa Morina. Prema tome postoji više pogodnih zona za interakciju između dve države. Duž staza ćete nailaziti na prirodna i kulturna bogatstva i znamenitosti kulturne baštine, ljudi, tradicije i neponovljivog prirodnog pejzaža sa pogledom na horizont Kosova, Crne Gore i Albanije.

Biciklistička Staza

MTB staza se prostire na duže od 100 km I prožima se na zapadnom delu Kosova kroz jedinstvenu planinu, ruralne predele, pašnjake, kulturune znamenitosti, stare I mlade pastire I ture turista kroz Nacionalni park “Prokletija” spajajući sever-istok Crne Gore I sever Albanije.

Biciklisticka staza na VIP Dinarskim planinama se prostire na ruralnim I planinskim teritorijama Peći, Dečana I opština Junika. Iako biciklizam moze započeti na oba kraja, u nastavku je kratak pregled lokacija kroz koje se prolazi sa severa prema kraju staze.

Najnovije vesti

OBAVESTENJE 25-26.04.2017

May 21, 2017

Dnodnevna obuka namenjena pružaocima usluga tokom Vip Dinarica planinarenja I biciklističke ture u okviru projekta “Via Peaks of Dinaric-ViP Dinarica”...

Njoftim 25-26.04.2017

May 21, 2017

Trajnimi dy ditor I dedikuar për ofruesit e shërbimeve gjatë shëtitjes Dinarica dhe të shtegut biciklor në kuader të projektit...

PRESS RELEASE 25-26.04.2017

May 21, 2017

Two-day training intended to service providers along ViP Dinarica hiking and biking trail withing the project „Via Peaks of Dinaric...

OBAVEŠTENJE – Podgorica, 25.04.2017

May 21, 2017

Radionica za članove Upravljačke grupe staza ViP Dinarica nazvana “Odredište menadžmenta I marketinga- Modul II ” biće održana 11. i...