U sklopu projekta oblasti ViP Dinarida, nalaze se 35 entiteta*, 4 operatorske kompanije ture osnovane u Peći i tri nevladine organizacije sa regionalnim prostiranjem (DMO i PHM zasnovane u Peci i turističkim infromacionim centrom u Juniku), regionalni etnološki muzej i Institut za zaštitu kulturne baštine zasnovane u Peci obuhvatajući oblasti projekta kao i šire ( Dukađini), 12 nevladinih organizacija(planinarenje,  skijanje, obilazak pećina, turizam u prirodi, biciklizam i klub jedrenja padobranom), 2 lokalne turističke organizacije u Peći i 13 vodiča širom oblasti.

Postoji 74 turističkih entiteta koji su identifikovanu na planini i ruralnim zonama u opštinama Peci koje obuhvataju Rugovu, turističke zone Drini i Bardhe i periferija grada Peci. U ovim rejonima postoji 54 turističkih/bolničkih centara obezbeđujući usluge entitetima uključujući 184 hotela/motela/vila sa restoranima, 12 restorana, 5 vila, 2 planinske kolibe, 15 apartmana- od njih dve su počele kao turističke atrakcije: amfiteatar pod vedrim nebom sa etno muzejom, 6 kamenih kula u Rugovi i turistička zona vodenice u Drini Bardhe. U Peći funkcioniše 9 klubova, 3 operatora maršuta, 10 vodiča, kancelarija za informisanje turista i centar za posetioce ustanovljen 2012. na putu ka Rugovi.

U Rugovskoj klisuri su dva centra za rekreaciju: zip-line preko reke i konoplje za penjanje na visoko stojećem kamenju na klisuri. Ovde u rečnom koritu je umetnička instalacija od jednog starosedeoca.

Nedaleko od biciklističkih i šetalačkih staza Dinarskih Alpa u Bogi se prostire 1 km duga žičara koja uključuje iznajmljivanje i usluge davanja instrukcija skijanja kao i veliki broj smeštaja i objekata za dopremanje hrane koji su izgrađeni oko njega, nekolicina od 1983., većina posle 2000. kada je oblast bila mirna, oporavljena od ratnih sagorevanja, pristup potpuno novom putu, posebno delu od 8 km od Kucista do Boge. Postoje planovi za proširenje mreže drumskog prilaza sa ostalim selima i preko granice.

Turizam i slični klubovi/NVO uključuju turistički informacioni centar u centru grada i centar za posetioce u predgrađu na puta ka Rugovi. 3 lokalna operatera i 10 stručnih planinskih vodiča su aktivni po celim Prokletijama. Većina vodiča je sertifokavana uključujući penjanje i spasilačku službu sa solidnim poznanstvom stranog jezika (uglavnom engleski) i logičnim poduhvatima koristeći GPS i druge aplikacije.

Ove sadržine su predstavljene u posebnim zajedničkim listama sa fokusom projekta koji se proteže od Peći do Decana i Junika uključujući i savez planinara i dva vodiča iz Đakovice koji su aktivnu po Prokletijama, posebno na Juniku koji je nekada bio deo Đakovice, kasnije je pripadao opštini Decani i sada je u sklopu decentralizacije kao mala seoska opština na svom polaganju među dve podeljene planine.

Opšti resursiDISCOVER DINARICA STUDY

Biciklistička ResursiBiking Map & Providers


Info Bordi MNE -KOS


Bike Guidebook MNE

Hike ResursiA2 Mapa


A2 Spolja


Via Dinarica Hike