Preko vrhova Dinarida (VIP Dinarica) je stara mreža maršuta, podrazumeva drevnu istoriju komunikacije između različitih naselja koja su prostrana uzduž planina Prokletija. Staze, usled njihove prirode, su organizovane na takav način da omogućavaju svakodnevno planiranje planinarenje kako bi obezbedili sigurno logičko kretanje. Cak i sada, kao turistički produkt, kretanje bi trebalo da se bazira na racionalnu organizaciju od tačke A do tačke B, ne uzimajući ostale opcije pod razmatranje.

Rute Dinarida na teritoriji Kosova na prirodan način spajaju lokalna bogatstva i kulturna dobra, počinjući od raskršća i pristupa koji se spaja na teritoriji Crne Gore. Pogodne raskrsnice za spajanje crnogorske mreže ( počinjući od severno-zapadnih tačaka planinskog venca) su: Qafa e Rusolisë; Qafa e Ahmicës; Qafa e Hajles; Dermandoli; Qafa e Dasmorëve; Qafa e Çakorrit; Qafa e Drerit; Qafa e Zavojit të Plavës; I planina Bogiqa.

Prema tome postoji više pogodnih zona za interakciju između dve države. Da bi se olakšali poljski radovi, poprečno su podeljeni na tri(3) međusobno razdvojena segmenata na planinsku hiking logiku, koja ce predočiti odvijanje plana planinarenja na dnevnoj bazi u saglasnosti sa planinarenjem, penjanjem i ostalim standardima.