MTB staza se prostire na duže od 100 km I prožima se na  zapadnom delu Kosova kroz jedinstvenu planinu, ruralne predele, pašnjake, kulturune znamenitosti, stare I mlade pastire I ture turista kroz Nacionalni park “Prokletija” spajajući sever-istok Crne Gore I sever Albanije.

Biciklisticka staza na VIP Dinarskim planinama se prostire na ruralnim I planinskim teritorijama Peći, Dečana I opština Junika. Iako biciklizam moze započeti na oba kraja, u nastavku je kratak pregled lokacija kroz koje se prolazi sa severa prema kraju staze.

Prolaz Hajla u podnožju vrha Hajla 2403 m , granično sa Crnom Gorom- kroz selo Pepaj- prolazeći blizu Alagajeve reke- podnožje sela Malaj- kroz klisuru Rugove zajedno sa rekom u njenom dnu, krivudav,uzak, stenovit put sa dva tunela, vodopadom, pijaća izvorska voda, kao I most koji pripadaju opštini Peci- u celosti kao zastićen spomenik prirode, zatim se skreće desno I vozi se naviše uz grlo Milisevca – spustajući se kroz grlo Decani- prelazeći severni deo grada Decani- skreće se levo I vozi kratka razdaljina puta naprema Peći, skreće se desno I vozi kroz sela: Isnic, Irzinici I Prilep- prelazeći put Decani- Djakovica, pridružuje se dijagonalnom putu iz Rastavice ka Juniku, vozi se pokraj puta dok se ne dospe u grad Junik, zatim se prelazi reka Ereniku I prolazi pored parka Moronica- kroz Kosare graničeći se sa Albanijom.

MARŠRUTA PLANINSKE BICIKLISTIČKE STAZE PREKO VRHOVA DINARSKIH ALPA

Putopisi su prikazani na dva sledeća načina:

I : Za iskusne planinske bicikliste :

-MTB segmenat I 1.; Hajla(CG-Kos)- planina Slanopoje: sa dužinom od 60 km, u trajanju od 8 h;

-MTB segmenat II 2.: planina Slanopoje-  Kosare sa dužinom od 60 km, u trajanju 9 h;

II Za manje iskusnije planinske bicikliste:

-MTB segmenat II 1.: Hajla (granica CG-Kos) – selo Veliki Stupec : dužina 17km (1 dan);

-MTB segmenat II 2.: selo Veliki Stupec- planina Slanopoje: dužina 21 km (1 dan);

-MTB segmenat II 3.: planina Milisevac- Bele u kanjonu Decani: dužina 20 km (1 dan);

-MTB segmenat II 4.: Bele u klisuri Decani-Kosare/Padesh( granica Kos-Al) dužina 42 km (1 dan);

 Bike Guidebook MNE