ViP Dinarica – Kosovë

Mbi majat e Nemunave (VIP Dinarica) është një rrjet i vjetër i rrugëve, nenkupton historinë e lashtë të komunikimit ne mes te vendbanimeve të ndryshme që janë të gjerë përgjatë malit Prokletije. Shtigjet, për shkak të natyrës së tyre, janë të organizuara në mënyrë të tillë që të mundësojnë planifikimin ecjës të përditshme për të siguruar lëvizjen e sigurt logjike. Edhe tani, si një produkt turistik, lëvizja duhet të bazohet në organizimin racional nga pika A deri te pika B pa marrë parasyshë opsione të tjera në konsideratë.

Galeria

Shtegu i ecjes

Shtigjet Dinarica në Kosovë janë spontanisht kombinuar përreth me burime natyrore dhe kulturore, duke filluar nga kryqëzimin dhe hyrja e të cilit lidh teritrorinë Malin e Zi dhe Shqipërinë.
Udhëkryq i përshtatshme që lidh rrjetin e Malit të Zi (duke filluar nga pika e veri-perëndimore të maleve) është si vijon: Rusolisë, Haile ; Dermandolli, Qafa e Dasmoreve; Cakorr; Qafa e; Drerit; Qafa e gjarpërues dhe Plavès; dhe një pasazh Bogiq. Ndërsa udhëkryq që lidh rrjetin e Kosovës dhe Shqipërisë (fillon nga kufiri i përbërë nga tre vendet përgjatë pikave perëndimore të distancave të mëposhtme:. Bogica, Batushë, Qafa Prush, Qafa Morina Pra, egzistojnë ma shumë zona për përshtatje për ndërveprim mes dy shteteve.Përgjatë gjurmët do të hasni ne burime natyrore dhe ato kulturore, si dhe vendet me trashëgimis kulturore, njerëzit, traditat dhe peizazhin unik natyror me një pamje të horizontit të Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipëri.

Shtegu i biçikletave

Shtegu MTB e tejkalon një gjatësi prej 100 km, e cila ndërhynë në pjesën perëndimore të Kosovës përmes një mali unik dhe peizazhe rurale, kullota, kuriozitet rurale, barinj të ri dhe të vjetër dhe rrugët te krijuara nga udhëtarët përgjatë parkut kombëtar ” Nemuna “që lidh veri-lindje të Malit të Zi dhe Shqipërisë veriore.

Rruga e Biçikletëve malore në VIP të Alpeve Dinarike shtrihet mbi territorin rural dhe malor të Pejës, Deçanit dhe Junikut. Megjithëse çiklizmi mund të fillojë nga të dy anët, në vijim është një përshkrim i shkurtër i vendndodhjeve nëpër të cilat kalon nga veriu në fund të jugut të shtegut.

Lajmet e fundit

Njoftim 25-26.04.2017

21 Maj, 2017

Trajnimi dy ditor I dedikuar për ofruesit e shërbimeve gjatë shëtitjes Dinarica dhe të shtegut biciklor në kuader të projektit...

Njoftim – Podgorica, 25.04.2017

21 Maj, 2017

Punëtoria për anëtaret e grupit Drejtuesit të shtigjeve ViP Dinarica e quajtur “Destinacioni i menaxhmentit dhe marketingut- Moduli II” organizohet...

Trajnimi në Kosovë 10-12 Qershor 2016

21 Maj, 2017

Photo from on the job training in Kosovo Photo from on the job training in Kosovo     Photo from...

Trajnimi në Malin e Zi 28-30 Maj 2016

21 Maj, 2017

Gjatë punës During on Trail markings During Session Training