Ecja ne bjeshkët e Nemuna- rruga transversale ne Kosovë

Shtigjet Dinarida në Kosovë janë spontanisht kombinuar përreth me burime natyrore dhe kulturore, duke filluar nga kryqëzimin dhe hyrja e të cilit lidh teritrorinë Malin e Zi dhe Shqipërinë.
Udhëkryq i përshtatshme që lidh rrjetin e Malit të Zi (duke filluar nga pika e veri-perëndimore të maleve) është si vijon: Rusolisë, Haile ; Dermandolli, Qafa e Dasmoreve; Cakorr; Qafa e; Drerit; Qafa e gjarpërues dhe Plavès; dhe një pasazh Bogiq. Ndërsa udhëkryq që lidh rrjetin e Kosovës dhe Shqipërisë (fillon nga kufiri i përbërë nga tre vendet përgjatë pikave perëndimore të distancave të mëposhtme:. Bogica, Batushë, Qafa Prush, Qafa Morina Pra, egzistojnë ma shumë zona për përshtatje për ndërveprim mes dy shteteve.Përgjatë gjurmët do të hasni ne burime natyrore dhe ato kulturore, si dhe vendet me trashëgimis kulturore, njerëzit, traditat dhe peizazhin unik natyror me një pamje të horizontit të Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipëri.
Rruga malore treditor Via tërthor Dinarica Kosovës me përshkrimin dhe informacionet teknike janë paraqitur më poshtë. Kjo është një pasqyrë e shkurtër të asaj që alpinistët kanë parë dhe kanë përjetuar kur fillojnë një udhëtimit në veri, deri në fund të rrugës.

Në menyrë transvesale janë ndarë në tri (3) segmente të ndarra me logjikën të ecjës malore, e cila do të paraqesë planin e ngjitjës në baza ditore në përputhje me ecje malore, ngjitje  dhe standarde të tjera.

Edhe pse, ecja mund të fillojë nga të dyja anët, në vijim është një përshkrim i shkurtër i vendeve nëpër të cilat kalohet nga veriu në drejtim të  përfundimit në jug të gjurmës, i listuara dhe i përshkruar më tutje.

Segmenti 1: Kuqishte-Qafa e Drerit (“Jelenkut”) – Sllanopoje

Gjatësia: 12.20 km

Zgjatja: 8 h

Max lartësia: 2274 m

Min lartësia: 1500 m

Dis-level: 2646 (+1406 m; -1239 m)

Pikat ekstreme: Kuqishta- Lojza

Vështërsia: Mesatare

Kategoria: T2(SAC)

 

Segmenti 2: Sllanopoje – Bjeshka e Belegut – Bogiqe Pass – kufiri trekëndësh KS-MNE

Gjatësia: 14.90 km

Zgjatja: 8 h

Vështërsia: Mesatare

Max lartësia: 2253 m

Min lartësia: 1566 m

Dis-level: 2015 (+1124 m; -890 m)

Pikat ekstreme: Lojza-Trekufiri (Bogiqa)

Vështirësi: Mesatare

Kategoria: T2 (SAC)

Majet të shquara të gjurmës: Majashi- Ropsi. Pamja e gjurmës nga bjeshkët Roshkodol

 

Segmenti 3: Qafa e Bogiqes – Gropa e Junikut

Gjatësia: 20 km

Zgjatja: 10.5 h

Max lartësia: 2656 m

Min lartësia: 1668 m

Dislevel: 2895 (+1321 m; -1573 m)

Pikat ekstreme: Trekufiri-Gropa e Junikut

Vështirësi: Mesatare

Kategori: T2(SAC)Via Dinarica Hike