Mbi majat e Nemunave (VIP Dinarica) është një rrjet i vjetër i rrugëve, nenkupton historinë e lashtë të komunikimit ne mes te vendbanimeve të ndryshme që janë të gjerë përgjatë malit Prokletije. Shtigjet, për shkak të natyrës së tyre, janë të organizuara në mënyrë të tillë që të mundësojnë planifikimin ecjës të përditshme për të siguruar lëvizjen e sigurt logjike. Edhe tani, si një produkt turistik, lëvizja duhet të bazohet në organizimin racional nga pika A deri te pika B pa marrë parasyshë opsione të tjera në konsideratë.

Rrugët e Nemunave në territorinë e Kosovës bashkojnë në mënyrën të natyrshme pasuritë lokale dhe trashëgiminë kulturore, duke filluar nga udhëkryqi dhe qasjës që lidhet me territorin e Malit të Zi. Ndërprerje të përshtatshme për bashkimin të rrjetit e Malit të Zi (duke filluar me veri-perëndimore-pikë varg malor) janë: Qafa e Rusolisë; Qafa e Ahmicës; Qafa e Hajles; Dermandoli; Qafa e Dasmorëve; Qafa e Çakorrit; Qafa e Drerit; Qafa e Zavojit të Plavës; dhe kalimi Bogiqa. Kështu, ka shumë fusha të përshtatshme për ndërveprim mes dy vendeve. Me qëllim të lehtësimit të punës në terren, në menyrë transvesale janë ndarë në tri (3) segmente të ndarra me logjikën të ecjës malore, e cila do të paraqesë planin e ngjitjës në baza ditore në përputhje me ecje malore, ngjitje  dhe standarde të tjera.