OBAVESTENJE 25-26.04.2017

Dnodnevna obuka namenjena pružaocima usluga tokom Vip Dinarica planinarenja I biciklističke ture u okviru projekta “Via Peaks of Dinaric-ViP Dinarica”

Njoftim 25-26.04.2017

Trajnimi dy ditor I dedikuar për ofruesit e shërbimeve gjatë shëtitjes Dinarica dhe të shtegut biciklor në kuader të projektit “Via Peaks of Dinaric-Vip Dinarica”

PRESS RELEASE 25-26.04.2017

Two-day training intended to service providers along ViP Dinarica hiking and biking trail withing the project „Via Peaks of Dinaric Alps – ViP Dinarica”

Njoftim – Podgorica, 25.04.2017

Punëtoria për anëtaret e grupit Drejtuesit të shtigjeve ViP Dinarica e quajtur “Destinacioni i menaxhmentit dhe marketingut- Moduli II” organizohet me datën 11. dhe 12.

PRESS RELEASE – Podgorica, 25.04.2017

Workshop for members of the Steering Group of ViP Dinarica trail called „Destination management and marketing – Module II“ will be organized on 11th and 12th