Njoftim 25-26.04.2017

Trajnimi dy ditor I dedikuar për ofruesit e shërbimeve gjatë shëtitjes Dinarica dhe të shtegut biciklor në kuader të projektit “Via Peaks of Dinaric-Vip Dinarica”

Njoftim – Podgorica, 25.04.2017

Punëtoria për anëtaret e grupit Drejtuesit të shtigjeve ViP Dinarica e quajtur “Destinacioni i menaxhmentit dhe marketingut- Moduli II” organizohet me datën 11. dhe 12.