Radionica za članove Upravljačke grupe staza ViP Dinarica nazvana “Odredište menadžmenta I marketinga- Modul II ” biće održana 11. i 12. Maja 2017. U Andrejevicu. Radionica će biti realizovana u sklopu prekograničnog projekta „Via peaks of Dinaric Alps- ViP Dinarica”. Dvodnevni skup za članove upravljačke grupe, osmišljeni da budu podeljeni u dva modula, od kojih gore pomenuta radionica pripada drugom modulu. U okviru ovih radionica biće organizovano teorijsko I praktično predavanje, diskusija I interakcija među članovima Upravljačke grupe, sa ciljem formiranja I uspostavljanja organa rukovodstva koji će obezbediti održivost maršuta VIP Dinarica nakon završetka projekta.

Obuka će biti održana od partnera projekta- Ministarstvo održivog razvoja i turizma (CSTI), Planinarski savez Crne Gore iz Crne Gore , Fond za razvoj zajednice i klub orijentacije “Prishtina” sa Kosova.

Pripadnici upravljačke grupe imaće mogucnost da prošire svoje znanje o krajnjem odredištu menadžmenta I marketinga I da doprinesu u nalaženju rešenja kroz diskusiju o identifikovanju problema. Svrha ove radionice jeste uspostavljanje plana aktivnosti koji će predstavljati konkretizaciju rezultata od prethodne radionice(Modul I). Između ostalog, fokus će biti na definisanje prioriteta,odgovornosti I običaja u budućoj komunikaciji sa ciljem da se učvrsti uspešan organ menadžerstva. Radionica pokriva teme o budućoj unutrašnjoj komunikaciji I komunikaciji sa tržistem, pitanju o “budućnosti svojina”, model organizacije projekta, povezanosti sa državnim promotivnim produktima kao sto su Peaks of the Balkans, Via Dinarica etc. Rezultat zajedničkog napora posle radionice bi trebalo biti predlozi narednih stavki (povezani sa produktom i marketingom) kao i definisanje budućih potreba, predlaganje ideja i mogućih rešenja.

Takođe, na kraju drugog dana, peti sastanak članova Upravljačke grupe i partnera projekta biće organizovan kada aktuelna situacija i plan daljih aktivnosti projekta budu predstavljeni.

Nakon drugog modula, biće sažeti svi rezultati radionica, određen model menadžmenta i na osnovu toga, biće odabrani i definisani naredni koraci usmereni na njihovu implementaciju.

Ukupna vrednost projekta u Crnoj Gori iznosi 220.727 EUR, od kojih 84.4 % finansira Evropska unija, u okviru IPA Prekograničnog programa Crna Gora-Kosovo. Implementacija projekta počela je u martu 2016. I trajaće 18 meseci.

Za dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte Svetlana Vujičić, menadžer projekta, putem sledećih brojeva telefona:

069 318 963

020 510 125