Dnodnevna obuka namenjena pružaocima usluga tokom Vip Dinarica planinarenja I biciklističke ture u okviru projekta “Via Peaks of Dinaric-ViP Dinarica” biće održana 25. I 26. Maja 2017. U  Mojkovcu, na imanju Rakocević(Hotel & Resort Gacka). Ova obuka je namenjena onim pružaocima usluga koji žele da konkurišu za Bed&Bike standard I saznaju više o pribavljanju EU Eko oznaka standarda – Crna Gora projekat Turizam bez emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Projekat je promovisan od strane Evropske zajednice u okviru IPA Prekogranični program Crna Gora-Kosovo . Obuka će se održati od projekt saradnika- Ministarstvo održivog razvoja i turizma (CSTI) , Planinarski savez Crne Gore I Fond za razvoj zajednice kao I klub orijentacije “Prishtina” sa Kosova.

Polaznici su pružaoci usluga  iz Crne Gore I Kosova (10+10 ucesnika) iz oblasti kontinuiranog planinarenja I biciklizma maršute ViP Dinarica koja će spajati NP Durmitor ,NP Biogradska gora sa NP Prokletije I nastaviti dalje kroz Kosovo.

Tokom obuke, učesnici ce imati mogućnost da nauče više o ciljnim grupama I njihovim očekivanjima, kao I da se upoznaju sa trenutnim svetskim trendovima kada je u pitanju otvoreni turizam(planinarenje I biciklizam/Avanturistički trendovi putovanja-  tržište znanja 2017.) Takođe, sažetak Crne Gore I konkretne ponude će biti ponuđene učesnicima obuke.

Između ostalog, učesnici će imati mogućnost da se upoznaju sa Bed&Camp standardom I da konkurišu za dobavljanje tog standarda. Prema tome, tokom prepodnevna, učesnici će biti usluženi sa posebnog menija za bicikliste koji predstavlja neophodan uslov za pribavljenje te potvrde. Takođe, tokom praktičnog dela predavanja, oprema za bicikle, koju ugostitelji Bed&Camp standarda moraju posedovati, će biti prikazana učesnicima. Omogućavanjem ovog standarda,postaće konkurentniji na tržistu I predstavljaće bezbedno mesto za sve obožavatelje planinskog biciklizma.

Uostalom, predavači će predstaviti EU Eko oznaku, sa naglaskom na razvoj turizma bez emisije gasova sa efektom staklene bašte u Crnog Gori. Takođe, na praktičnom primeru, grupno, učesnici će posmatrati jedan deo terena gde ce “očima” planinara I biciklista,spoznati I dati ideje I sugestije kao I odgovore na pitanje : ‘’Šta mozemo učiniti u našem okruženju da bi omogućili kvalitetnu ponudu?’’

Kroz zajedničku diskusiju, učesnici će doprineti u pronalaženju zajednickog načina delovanja I zajednicke saradnje u cilju uspešnog vođenja rute. Na kraju obuke, glavne preporuke za poboljšanje produkata I usluga će biti prosleđene, kao I način njihovog vizuelnog izlaganja na tržistu preko veb sajtova, brošura, vodiča itd.

Ukupna vrednost projekta u Crnoj Gori iznosi 220.727 EUR, od kojih 84.4 % finansira Evropska unija, u okviru IPA Prekograničnog programa Crna Gora-Kosovo. Implementacija projekta poćela je u martu 2016. I trajaće 18 meseci.

Za dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte Svetlana Vujičić. Menadžer projekta, putem sledećih brojeva telefona:

069 318 963

020 510 125

CSTI Montenegro